12th Armored Division
Home
Home 1289 N. 2nd St., Abilene, Texas 79601

Photos - Tenn. Maneuvers

of 8

Tenn. Maneuvers 30 Cal Machine Gun
30 Cal Machine Gun.jpg
Tenn. Maneuvers 50 Cal Firing Ring Mount
50 Cal Firing Ring Mount.jpg

Tenn. Maneuvers bending
bending.jpg
Tenn. Maneuvers Bivowac Tenn Manu
Bivowac Tenn Manu.jpg

Tenn. Maneuvers Bringing Tank Home
Bringing Tank Home.jpg
Tenn. Maneuvers Camoflage training
Camoflage training.jpg

of 8